Debela griža

 

 

 

Debela griža pri vasi Volčji Grad je ostanek mogočnega utrjenega obroča iz obdobja bronaste in železne dobe. Postavljena na le nekoliko privzdignjen teren, severozahodno od današnjega Volčjega Grada. Njena skrajna dolžina je 290 m, širina 180 m. Z obsegom 770 m zavzema površino 4,2 ha. To jo uvršča med srednje velika gradišča.

 

 

 

 

 

Debela griža pri Volčjem Gradu je eno najslikovitejših in najbolje ohranjenih nižinskih prazgodovinskih gradišč na Krasu. Njegova slava sicer temelji zaenkrat bolj na videzu kot na raziskanosti.

 

 

Ogled Debele griže

Nemški študenti arheologije iz Mainza so si 23. julija 2019 v sklopu obiska slovenskih muzejev …

Javno vodstvo 15.6.2019

Debela griža – javno vodstvo 15.6.2019 Zavod Krasen Kras in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije sta ob evropskih dnevih arheološke dediščine organizirala v soboto, 15. junija 2019 ob 10. uri javno vodstvo po prazgodovinskem gradišču Debela griža pri Volčjem...

Članek o gradiščih

Članek Boruta Križa, objavljen v SLO časi, kraji, ljudje, Maj 2019 …

Debela griža

Debela griža pri vasi Volčji Grad je ostanek mogočnega utrjenega obroča iz obdobja bronaste in železne dobe. Postavljena na le nekoliko privzdignjen teren, severozahodno od današnjega Volčjega Gradu. …

Gradišča

V bronasti in železni dobi so na za takrat razmeroma gosto poseljenem Krasu ljudje živeli v močno utrjenih naselbinah, imenovanih gradišča. Pri nas so se pojavila v bronasti dobi, okoli leta 1600 …

Najava obiska

Javno vodstvo po prazgodovinskem gradišču Debela griža pri Volčjem Gradu v sodelovanju z lokalnim Društvom Debela griža.

Travnik pred Debelo grižo. Foto: V. Benedik, 2014.
Središčna pot skozi Debelo grižo. Foto: V. Benedik, 2014.
Kamnita struktura v zaraščenem delu Debele griže. Foto: V. Benedik, 2015.
Pogled na obrambni nasip, Debela griža. Foto: V. Benedik, 2014.

Rezultati enoletnega čiščenja v letih 2016 – 2017

Debela Griža biser komenskega krasa

Predstavitveni film

Debela Griža biser komenskega krasa

zavod Krasen kras

Zavod Krasen kras

Gorjansko 32

6223 Komen

e-naslov:
info@krasenkras.eu
Goran.zivec@krasenkras.eu
dejan.voncina@krasenkras.eu

tel: 041 913 565 ali 041 342 599