Debela griža

 

 

 

Debela griža pri vasi Volčji Grad je ostanek mogočnega utrjenega obroča iz obdobja bronaste in železne dobe. Postavljena na le nekoliko privzdignjen teren, severozahodno od današnjega Volčjega Grada. Njena skrajna dolžina je 290 m, širina 180 m. Z obsegom 770 m zavzema površino 4,2 ha. To jo uvršča med srednje velika gradišča.

 

 

 

 

 

Debela griža pri Volčjem Gradu je eno najslikovitejših in najbolje ohranjenih nižinskih prazgodovinskih gradišč na Krasu. Njegova slava sicer temelji zaenkrat bolj na videzu kot na raziskanosti.

 

 

Vse bolj vidna podoba

Od maja 2016 na ravninskem gradišču Debela griža, pod budnim očesom ZVKDS OE Nova Gorica, poteka sistematično čiščenje …

Mednarodni seminar VirtualArch

Goran Živec, Zavod Krasen Kras je v angleškem jeziku uspešno predstavil: Posledice kmetovanja na arheoloških ostalinah …

Razstava v Kosovelovem domu

V petek 4.januarja ob 2019 ob 18. uri v Mali galeriji Mira Kranjca v Kosovelovem domu Sežana je bila otvoritev…

Debela griža

Debela griža pri vasi Volčji Grad je ostanek mogočnega utrjenega obroča iz obdobja bronaste in železne dobe. Postavljena na le nekoliko privzdignjen teren, severozahodno od današnjega Volčjega Gradu. …

Gradišča

V bronasti in železni dobi so na za takrat razmeroma gosto poseljenem Krasu ljudje živeli v močno utrjenih naselbinah, imenovanih gradišča. Pri nas so se pojavila v bronasti dobi, okoli leta 1600 …

Najava obiska

Javno vodstvo po prazgodovinskem gradišču Debela griža pri Volčjem Gradu v sodelovanju z lokalnim Društvom Debela griža.

Travnik pred Debelo grižo. Foto: V. Benedik, 2014.
Središčna pot skozi Debelo grižo. Foto: V. Benedik, 2014.
Kamnita struktura v zaraščenem delu Debele griže. Foto: V. Benedik, 2015.
Pogled na obrambni nasip, Debela griža. Foto: V. Benedik, 2014.

Rezultati enoletnega čiščenja v letih 2016 – 2017

Debela Griža biser komenskega krasa

Predstavitveni film

Debela Griža biser komenskega krasa

zavod Krasen kras

Zavod Krasen kras

Gorjansko 32

6223 Komen

e-naslov:
info@krasenkras.eu
Goran.zivec@krasenkras.eu
dejan.voncina@krasenkras.eu

tel: 041 913 565 ali 041 342 599