Posvet o gradiščih v zahodni Sloveniji


24. maj 2017 od 9 – 14 ure, Park vojaške zgodovine

Posvet sta organizirala Zavod Krasen Kras in Park vojaške zgodovine v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije. Namen posveta je bil približati kulturo gradišč v zahodni Sloveniji širši javnosti in na ta način krepiti zavest o pomenu tovrstnih utrjenih naselij  v Posočju, na Krasu, slovenski obali in na Notranjskem. Odziv na raznovrstna in zanimiva predavanja je bil presenetljivo aktiven, saj so že med predavanji udeleženci zastavljali številna vprašanja in hkrati s predavatelji iskali odgovore. Da je bil  posvet potreben in uspešen kaže lepa udeležba ok. 60 obiskovalcev. Konec leta 2017 bo Zavod Krasen Kras založil in izdal ličen zbornik na temo posveta.

Foto: Boštjan Kurent, Park vojaške zgodovine