Javno vodstvo in popravilo suhega zida
na Debeli griži v sklopu EU dediščine 1. oktobra 2016

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica in Zavod Krasen Kras sta 1. oktobra 2016 v sklopu EU dediščine organizirala javno vodstvo po prazgodovinskem gradišču in popravilo suhega zida znotraj Debele griže pri Volčjem gradu. Dogodka so se udeležili učenci O.Š. Miren in ljubitelji gradišč. Po gradišču je vodila arheologinja Patricija Bratina z novogoriškega zavoda, ki je zadolžena za Debelo grižo. Za učence je pripravila lične delovne liste. Delavnico popravila suhega zida znotraj pa je vodil poznavalec in strokovnjak za suhi zid Boris Čok. Učenci so se po njegovih navodilih zavzeto lotili popravila suhega zidu, da jih je bilo z veseljem spremljati. Glede na pozitivne izkušnje in dober odziv bomo z delavnicami in izobraževanjem o suhem zidu nadaljevali, saj nas zavezuje tudi članstvo v Partnerstvu za ohranitev in popularizacijo suhozidne gradnje.

Foto: Dejan Vončina, Zavod Krasen Kras