Prazgodovinsko gradišče Debela griža – skrivnostna naselbina

v avli Ministrstva za kulturo 2. junija 2017

Razstavo je postavil Zavod Krasen Kras v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Ministrstvom za kulturo RS. Namen razstave je podati osnovno informacijo o pomenu prazgodovinskih gradišč s poudarkom na Debeli griži pri Volčjem Gradu in na ta način približati kulturo gradišč na Krasu lokalni in širši javnosti. Krepiti zavest o pomenu tovrstnih utrjenih megalitskih naselij zidanih v tehniki suhega zida.

Razstavo je odprl minister za kulturo Anton Peršak, ki je poudaril, da je zaradi hitrih klimatskih sprememb še kako pomembno, da se ta utrjena prazgodovinska naselja ohranijo za bodoče rodove. Goran Živec direktor Zavoda Krasen Kras pa je zgoščeno opisal pomen Debele griže kot redkega gradišča, ki je umeščeno v nižino med kraškimi dolinami, o ciljih Zavoda Krasen Kras, da gradišče po priporočilih stroke najprej zaščiti in varuje ter omogoči neinvazivne arheološke raziskave, ki bodo pomembne pri kasnejši razlagi o pomenu Debele griže v širšem kontekstu. Avtor razstave: dr. Josip Korošec, ZVKDS. Celostno oblikovanje: akademska kiparka Paola Korošec.

Avtor fotografij: Valentin Benedik, ZVKDS