Zborovanje SMD – SUZD

Beltinci, 29. – 30.9.2017
Tema: STALNA MUZEJSKA RAZSTAVA

Predstavitev Zavoda Krasen Kras:

Kako postane arheološko najdišče Debela griža stalna razstava

Od 29. do 30. septembra je v Beltincih v sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska sobota potekalo zborovanje Slovenskega muzejskega društva in Slovenskega umetnostno zgodovinskega društva na temo stalne muzejske razstave. Stalna razstava je najbolj značilna oblika muzejske komunikacije z javnostjo.