Zavod Krasen Kras v Paestumu

Zavod Krasen Kras je zakupil stojnico na mednarodnem sejmu v Paestumu od 26. – 29. oktobra 2017. K sodelovanju smo povabili: Park Škocjanske jame, Park vojaške zgodovine Pivka, Goriški muzej, Tolminski muzej in Notranjski muzej, ki so poleg oglaševalskega gradiva o svoji dejavnosti, prispevali še plakat. Osnovna tema je bila arheologija in turizem. Sejem je bil lepo obiskan, razveseljivo pa je predvsem to, da Slovenijo v južni Italiji poznajo. V ospredju so naša zdravilišča in naša prestolnica Ljubljana, poznajo pa tudi Škocjanske in Postojnsko jamo. S sodelavko Sonjo Ščuka sva se potrudila, da sva jih seznanila z našo pestro arheološko, kulturno, muzejsko in naravoslovno ponudbo. Ni bilo predstavnikov STO-ja iz Milana, so pa posredovali promocijsko gradivo o Sloveniji, tako da sva hkrati zastopala Slovenijo. Lokacija združene stojnice z STO-jem je bila ob osrednji ogledni poti, zato smo bili dobro vidni in vsaj upamo, da čimbolj prepoznavni. Po zagotovitvah organizatorjev si je v štirih dneh sejem ogledalo 12.000 obiskovalcev. Na površini 2500 kvadratnih metrov se je predstavilo 120 razstavljalcev iz 14 italijanskih pokrajin in iz 25 tujih držav. Razstavljalcem je pomagalo 5000 dijakov italijanskih srednjih šol. Na facebooku so zabeležili 18.000 všečkov. Tudi medijsko je bil sejem, predvsem s strani domačih medijev dobro pokrit.

Naslednja priložnost je sejem februarja 2018 v Firencah (TourismA-Salone Archeologia e turismo culturale), na katerem bi bilo smiselno, da se Slovenija predstavi kot bogata arheološka destinacija (Arheološki parki, gradišča, arheološke zbirke…) pod okriljem Ministrstva za kulturo in Slovenske turistične organizacije- predstavništvo v Milanu.