Predstavitev zbornika o gradiščih v zahodni in osrednji Sloveniji

Predstavitev zbornika o gradiščih sta v PVZ 27. marca uspešno organizirala Zavod Krasen Kras in Park vojaške zgodovine Pivka. Prisotnih je bilo čez 50 obiskovalcev. Prireditev sta glasbeno obogatila učenca Glasbene šole Postojne iz Pivke.Vizualno bogato ilustriran zbornik je za slovenske in tudi širše razmere nekaj posebnega, saj prvič v Sloveniji zaokroženo predstavlja gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji.

Avtorji (Verena PERKO, Peter TURK, Boštjan LAHARNAR, Miha MLINAR, Teja GERBEC, Maša SAKARA SUČEVIĆ, Tim MAVRIČ, Patricija BRATINA, Manca VINAZZA, Matija ČREŠNAR, Dimitrij MLEKUŽ, Branko MUŠIČ, Goran ŽIVEC) preglednih strokovnih prispevkov nas seznanjajo z različnimi pogledi na gradišča kot mogočna utrjena naselja, ki niso le ostanki prazgodovinske poselitve, ampak so pomemben element kulturne krajine v slovenskem prostoru.

Namen zbornika je približati kulturo gradišč, v našem primeru predvsem v zahodni in delno osrednji Sloveniji, lokalni in širši javnosti ter na ta način krepiti zavest o pomenu tovrstnih utrjenih naselij v Posočju, na Banjški planoti in Kanalskem Kolovratu, na Krasu, slovenski obali, na Notranjskem in v Posavju. Za dosego tega cilja je hkrati v zborniku poudarjen tudi pomen neinvazivnih arheoloških raziskav, pri zaščiti in ohranjanju kulturne dediščine pa bo v bodoče, tako kot v ostalem razvitem svetu, vse večjo vlogo moral igrati tudi zasebni kapital.

Knjiga, ki  ohranja in opozarja na pomemben del slovenske kulturne dediščine, je všečno in pregledno oblikovana. V njej je je predstavljeno devet prispevkov obogatenih s 93 povednimi fotografijami, ki lepo vizualno dopolnjujejo besedila. Zbornik obsega 136 strani. Izvlečki besedil so prevedeni v angleški jezik, tako da je publikacija dostopna tudi tujemu bralcu. Zbornik je ob letu evropske kulturne dediščine izdal in založil Zavod Krasen Kras, Gorjansko.

Cena zbornika je 20 EUR in ga je možno naročiti in kupiti na info@krasenkras.eu ali pa kupiti v trgovini Parka vojaške zgodovine Pivka.