1. mednarodna konferenca

1. mednarodna konferenca o interpretaciji kulturne dediščine, OŠ Komen 7. aprila 2018. Organizator Društvo Zlata kanglica. Soorganizatorja Zavod Krasen Kras in Slovensko muzejsko društvo. Konferenca je presegla pričakovanja, saj se je udeležilo čez 50 udeležencev iz vse Slovenije, mednarodno razsežnost pa sta ji dodala predavatelja iz Hrvaške in Srbije. Osebje Osnovne šole v Komnu nam je prijazno odstopilo prostore in nas gostoljubno pogostilo. Po končani konferenci smo si pod vodstvom direktorja Zavoda Krasen Kras Gorana Živca ogledali prazgodovinsko gradišče Debela griža. Na koncu ogleda je nepogrešljiva Verena Perko, Društvo Zlata Kanglica zgoščeno podala zaključke konference, z duhovito prigodo Jezusa in sv. Petra na Krasu, z željo, da se ponovno srečamo prihodnje leto.

Program

9.00 – PRIHOD in registracija

9.30 – Pozdrav Valterja Ščuke, podžupana občine Komen
Pozdrav mag. Borisa Deanoviča, predsednika Društva Zlata kanglica
Pozdrav g. Gorana Živca, direktorja Zavoda Krasen Kras
Pozdrav dr. Flavia Bonina, predsednika Slovenskega muzejskega društva

10.00 – mag. Boris Deanovič: Društvo Zlata kanglica in pomen interpretacije
10.20 – doc. dr. Jelka Pirkovič: Interpretacija dediščine v mednarodnih listinah
11.00 – Branka Hlad: Interpretacija naravne dediščine
11.45 – KOSILO v prostorih OŠ Komen

12.30  –Plenarno predavanje:
prof. dr. Nikola Krstić, Univerza v Beogradu: Heritološke teorije in potrebe sodobne družbe (predavanje je potekalo v srbskem jeziku)

13.30  – doc. dr. Darko Babić: Interpretacija in vključevanje javnosti (predavanje je bilo v hrvaškem jeziku)
14.30 – doc. dr. Ljubo Lah: Kras in njegova edinstvena dediščina
15.15 – Jošt Hobič: Sodobna arheološka orodja in ohranjanje arheološke dediščine v izvirnem prostoru
15.45 – Patricija Bratina: Stališča konservatorske stroke pri interpretaciji arheoloških najdišč (gradišč) na Krasu, primer Debela Griža
16.30 – Družabno srečanje in ogled gradišča Debela Griža
17.30 – doc. ddr. Verena Perko: Sklepna spoznanja: Arheologija za javnost in pomen interpretacije za ohranjanje arheoloških najdišč