Predstavitev geofizikalnih raziskav Debela griža, Pliskovica 8.9.2018.

 

Dr. Branko Mušič je na 4. zborovanju geomorfologov v Pliskovici zanimivo in barvito predstavil Geofizikalne raziskave kot orodje pri prepoznavanju prazgodovinskih naselbinskih struktur v kraškem okolju – primer gradišča Debela griža (Barbara Horn, Branko Mušič, Igor Medarić)

Poudaril je, da je Debela griža je podobno kot vsa druga gradišča na Krasu izredno zahtevno najdišče za skoraj vse geofizikalne raziskave. Ugodna okoliščina je, da je večji del površine, predvidene za raziskavo, že očiščen vegetacije in tudi vzdrževan. S stališča arheološke geofizike predstavlja Debela griža izredno pomembno najdišče, na katerem so ob standardnih raziskavah preverjali domet različnih geofizikalnih tehnik v okoliščinah prazgodovinskega gradišča na Krasu. Predstavil je rezultate magnetne in  georadarske metode ter 2D upornostne tomografije. Arheološko relevantne izsledke bomo nato integrirali v arheološko podobo Debele griže skupaj z vsemi ostalimi rezultati pridobljenimi z metodami daljinskega zaznavanja, terenskimi pregledi, manjšimi testnimi sondami. (Povzeto iz članka: Manca Vinazza, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž, Branko MušičGradišče Debela griža in možnosti neinvazivnih integriranih arheoloških  raziskav, str. 117, Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji, Zavod Krasen Kras, Gorjansko 2018). Predstavitev je pri geomorfologih vzbudila veliko zanimanje. To kaže na to, da je interdisciplinarni pristop in povezovanje z različnimi strokami v tem primeru še posebej koristno in s tem tudi najustreznejša pot pri raziskavah najdišča z njegovo neposredno okolico.