Javno vodstvo po gradišču Debela griža, 7.10.2018

 

V sklopu Festivala kraška gmajna je Zavod Krasen Kras organiziral voden ogled po prazgodovinskem najdišču Debela griža pri Volčjem Gradu. Kljub močnemu dežju se je vodstva udeležilo čez 20 udeležencev. Gradišče in dejavnost Zavoda Krasen Kras je slikovito predstavil direktor Zavoda Krasen Kras Goran Živec. Na ogled smo krenili iz parkirišča iz Komenske severne strani. Med ogledom smo se seznanili, kako je pomembno ozaveščanje lokalnega prebivalstva in širše o pomenu gradišč, o pomenu prazgodovine za razumevanje kraškega prehodnega prostora, kjer so se srečevala številna ljudstva že v prazgodovini, omenil je tudi pomen vzpostavitve temeljev za upravljanje, zaščito in promocijo gradišča. Dolgoročna želja je, da najdišče s svojimi zgodbami pritegne dovolj obiskovalcev, tako da postane finančno samozadostno. Zato so poleg zaščite, sistematičnega vzdrževanja in upravljanja gradišča pomembne neinvazivne arheološke raziskave, ki so poleti 2018 potekale po smernicah ZVKDS, OE Nova Gorica, ki bodo dale odgovore, koliko je staro gradišče, na kakšen način in kako so zgrajeni mogočni suhi zidovi, kako so živeli takratni prebivalci gradišč, na kakšen način so zbirali vodo in še mnoge druge stvari. Vsa ta dognanja bodo omogočila oblikovanje digitalne 3 D digitalne zgodbe o prazgodovinskem najdišču, njegovi umestitvi v širši kontekst kulturne krajine, povezanost z drugimi gradišči v okolici ipd. Zadovoljni obiskovalci so ob slovesu poudarili, da bodo še prišli na ogled skrivnostne in privlačne Debele griže.