Predstavitev nedestruktivnih geofizikalnih raziskav

Predstavitev nedestruktivnih geofizikalnih raziskav, Debele griže in Zavoda Krasen Kras, Narodni muzej Slovenije, 14.11.2018. Sodelovala sta doc. dr. Branko Mušič, GEARH d.o.o., in Dejan Vončina, strokovni sodelavec, Zavod Krasen Kras.

Najprej smo si v polni resoluciji ogledali dokumentarni film Enoletno odstranjevanje škodljive vegetacije na Debeli griži 2016/2017 (s pomočjo zračnih posnetkov drona smo kmalu ugotovili, da je Debela griža z mogočnimi polkrožnimi suhozidi eno najbolj fotogeničnih in lepo ohranjenih gradišč med Panonsko nižino in Jadranskim morjem) in se seznanili s prizadevanjem Zavoda Krasen Kras, da se gradišče zaščiti, varuje in v skladu z konservatorskim načrtom ZVKDS, OE Nova Gorica postopoma uredi za organiziran kulturno turistični obisk. Zato si je zavod z zunanjimi sodelavci poleti 2018 prizadeval, da se izvede čim več kompleksnih nedestruktivnih raziskav, ki bodo sčasoma omogočile, da se ugotovi starost gradišča, način življenja na njem, povezanost z bližnjimi gradišči itn. Te vsebine bodo omogočile oblikovanje zgodb za pritegnitev obiskovalcev tako domačih kot tujih. To so prve sistematične nedestruktivne raziskave na Krasu, zato je želja, da najdišče Debela griža postane model tudi za gradišča v bližini.

Dr. Branko Mušič je zanimivo in barvito predstavil geofizikalne raziskave kot orodje pri prepoznavanju prazgodovinskih naselbinskih struktur v kraškem okolju – primer gradišča Debela griža. Poudaril je, da je Debela griža podobno kot vsa druga gradišča na Krasu izredno zahtevno najdišče za skoraj vse geofizikalne raziskave. Ugodna okoliščina je, da je večji del površine, predvidene za raziskavo, že očiščen vegetacije in tudi vzdrževan. S stališča arheološke geofizike predstavlja Debela griža izredno pomembno najdišče, na katerem so ob standardnih raziskavah preverjali domet različnih geofizikalnih tehnik v okoliščinah prazgodovinskega gradišča na Krasu. Predstavil je rezultate magnetne in georadarske metode ter 2D upornostne tomografije. Arheološko relevantne izsledke bodo nato integrirali v arheološko podobo Debele griže skupaj z vsemi ostalimi rezultati pridobljenimi z metodami daljinskega zaznavanja, terenskimi pregledi, manjšimi testnimi sondami in z dronovimi posnetki obrambnih suho zidnih struktur. Povedal je, da majhne testne sondice niso dale pričakovanih rezultatov kot so to pokazale geofizikalne meritve, zato razmišljajo, da bi še z dodatnimi raziskavami in večjo sondo na najbolj zanimivem območju najdišča prišli do bolj relevantnih podatkov.

Dejan Vončina je predstavil delovanje nepridobitnega Zavoda Krasen Kras in prazgodovinsko nižinsko gradišče Debelo grižo pri Volčjem Gradu. Povedal je, da Debela griža še ni bila sistematična raziskana, zato je Goran Živec ljubitelj gradišč, direktor Zavoda Krasen Kras in financer sredi leta 2014 ustanovil zasebni nepridobitni Zavod Krasen Kras, ki se ukvarja z zaščito gradišča, njegovim raziskovanjem in promocijo. Za znatna vlaganja v zaščito kulturne dediščine je Živec za leto 2016 prejel častno Valvasorjevo priznanje. Vončina je nato na kratko predstavil lepo oblikovan in vsebinsko zanimiv zbornik Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji, ki ga je izdal in založil Zavod Krasen Kras ob evropskem letu kulturne dediščine. Dogodek, ki ga je organiziral Zavod Krasen Kras v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, je bil med obiskovalci lepo sprejet.