Prisrčno vas vabimo na odprtje informativne razstave

PRAZGODOVINSKO GRADIŠČE DEBELA GRIŽA – SKRIVNOSTNA NASELBINA

V petek 4.januarja ob 2019 0b 18. uri v Mali galeriji Mira Kranjca v Kosovelovem domu Sežana.

Kot del razstave bosta na ogled tudi kratek film o Debeli griži – rezultati enoletnega čiščenja v letih 2016 – 2017 in maketa gradišča.

 

Gradišča so značilna utrjena naselja prazgodovinske poselitve in so pomembna sestavina slovenske kulturne krajine. Več metrov visoka megalitska obzidja z masivnimi bloki kamna. Ti monumentalni gradbeni podvigi, ki so jih ustvarjale prazgodovinske skupnosti pred nekaj tisoč leti, značilno zaznamujejo slovenski krajinski relief. Gradišča, naselbine z obrambnim sistemom, postavljene na vzpetinah, ki jih je bilo mogoče lažje braniti, so bila razširjena v prazgodovinski Evropi. V Sloveniji, na Krasu, Posočju, na Notranjskem v Istri, na Dolenjskem, Štajerskem, vzdolž Dinaridov …, so se gradišča pojavila v bronasti dobi, okoli leta 1600 pr. n. št., in doživela razcvet v železni dobi, približno med letoma 1000 in 500 pr. n. št.

Debela griža je eno izmed najbolj slikovitih in najbolje ohranjenih nižinskih prazgodovinskih gradišč na Krasu, kljub temu pa je bila do danes le deloma raziskana. Graditelji so jo premišljeno umestili med kraške doline, ki so uspešno prevzele vlogo strmih pobočij. Kar vidimo danes, so ostanki mogočnega utrjenega obroča iz železne dobe, dolgega 290 in širokega 180 metrov. Z obsegom 770 metrov zavzema površino 4,2 hektarja, s čimer se uvršča med srednje velika gradišča.

Goran Živec, podjetnik in ljubitelj gradišč, je leta 2013 odkupil dobro polovico gradišča Debela griža in sredi leta 2014 ustanovil zasebni neprofitni zavod Krasen Kras. Za vodenje projekta vzpostavitve muzeja na prostem je zaposlil strokovnega sodelavca, muzejskega svetnika Dejana Vončino, kasneje pa še delavca Edija Trobca. Od leta 2016 dalje se na terenu izvaja odstranjevanje škodljive vegetacije, ki poteka pod nadzorom ZVKDS, OE Nova gorica. Očiščeno gradišče je omogočilo, da so se v sodelovanju z ZVKDS, OE Nova Gorica in Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani v avgustu 2018 izvajale nedestruktivne arheološke raziskave. Njihov namen je natančneje opredeliti strukturo mogočnih suhih zidov, starost gradišča in doprinesti k poznavanju načina življenja v njem. Zavod Krasen Kras bo tako postal gonilo razvoja kulturnega turizma na območju Komenskega krasa in širše, po modelu Debele griže pa bi lahko v prihodnje spoznavali tudi druga bližnja gradišča.

Organizator razstave: Zavod Krasen Kras.
Razstava bo na ogled do 3. februarja 2019.

Pogled na očiščen del, Debela griža, november 2017. Foto Ervin Skalamera