V petek 4.januarja ob 2019 ob 18. uri v Mali galeriji Mira Kranjca v Kosovelovem domu Sežana je bila otvoritev  informativne razstave:

PRAZGODOVINSKO GRAIŠČE DEBLA GRIŽA – SKRIVNOSTNA NASELBINA

Kot del razstave si lahko ogledamo tudi kratek film o Debeli griži – rezultati enoletnega čiščenja v letih 2016 – 2017 in plastično maketo gradišča.

V uvodu sta najprej 43 obiskovalcev pozdravila s strani Kosovelovega doma Sežana David Terčon in direktor Zavoda Krasen Kras Goran Živec, ki je izpostavil, da je prav Marchesettijevo delo Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine iz 1903 vplivalo na to, da se je začel ukvarjati z gradišči na Krasu s poudarkom na Debeli griži pri Volčjem Gradu. Prav tako je najavil, da bo Zavod Krasen Kras izdal konec marca ali aprila leta 2019 posodobljen prevod Marchesettijeve knjige iz v slovenski jezik. Marchesettijeva knjiga je nekakšna biblija o gradiščih tako za arheologe kot tudi za ostalo javnost, ki jih gradišča zanimajo. V uvodu je tudi omenil vzorno sodelovanje s stroko: za leto 2016 je Goran Živec za znatna vlaganja v kulturno dediščino prejel častno Valvasorjevo nagrado s strani Slovenskega muzejskega društvo in za leto 2017 je za svoje aktivnosti Zavod Krasen Kras prejel od Slovenskega arheološkega društva Zahvalno listino.

Nato nas je vodil po razstavi. Lepo je obrazložil nedestruktivne arheološke metode, ki so bile uporabljene na prazgodovinskem gradišču Debela griža pri Volčjem Gradu. Očiščeno gradišče je omogočilo, da so se v sodelovanju z ZVKDS, OE Nova Gorica in Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani v avgustu 2018 izvajale nedestruktivne arheološke raziskave.  In prav interpretacija teh metod bo omogočila zasnovati zgodbe o starosti mogočnih suhih zidov, prehodnih poti, pridobivanju vode v pradavnini in navsezadnje o načinu življenja »gradiščarjev«. Oblikovanje zgodb na podlagi raziskanih zgodovinskih dejstev bodo postopoma omogočila trženje arheološkega najdišča Debela griža, kar so lahko po njegovem sanje vsakega tržnika. Najlepše se zahvaljujemo za pomoč pri postavitvi gostoljubni ekipi Kosovelovega doma Sežana z Davidom Terčonom na čelu in akademski kiparki Paoli Korošec, ki je pomagala pri postavitvi razstave ter pri osvežitvi svoje makete gradišča Debela griža. Razstava je odprta do 3. februarja 2019. Foto: Olga Knez in Boštjan Perovšek