Voden ogled prazgodovinskega gradišča Debela griža pri Volčjem Gradu, 7. 5.2019

 

Zavod Krasen Kras je v sodelovanju z Danilo Grželj (OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača) in Darjo Kranjc (Partnerstvo za suho-zidno gradnjo s sedežem v PŠJ) uspešno organiziral voden ogled prazgodovinskega najdišča Debela griža pri Volčjem gradu. Ogled je trajal 2 uri. V torek 7. maja ob 15. uri smo se dobili v središču vasi Volčji Grad. Presenetila me je lepa udeležba 11 učiteljic iz OŠ Bogomirja Magajne Divača, OŠ Komen, OŠ Srečka Kosovela Sežana, OŠ Dutovlje in Vrtec Sežana, enota Povir. Najprej sem jih na kratko seznanil z delovanjem Zavoda Krasen Kras, nato pa smo se skupaj v prijetnem in sproščenem vzdušju ogledali Debelo grižo, uvodoma sem jim povedal, kaj so gradišča, koliko jih je na Krasu in Sloveniji, načinu življenja, pridobivanju vode in načrti za prihodnost. V načrtih za prihodnost je tudi želja čim bolj pritegniti učiteljice in učence osnovnih šol in vrtcev, da si v šolski uri ogledajo gradišče. Da se pripravi program skupaj z učiteljicami in vzgojiteljicami, npr. kaj je suhi zid?, iskanje skritega zaklada?, da se dotaknejo kamnitih struktur, ožganega kosa prazgodovinskega glinenega ometa z odtisi šibja itn. Po oblikovanju skupnega programa je naš cilj, da voden ogled najdišča potrdi Zavod za šolstvo RS.

Ogleda so se udeležile: Andreja Perhavec Čok, razredna učiteljica, kombiniran oddelek, 1.,2.,3. razred, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, podružnica Vreme, Barbara Jazbec, razredna učiteljica, 1. razred, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, Andreja Trobec, razredna učiteljica, 3. razred, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, Danila Grželj, razredna učiteljica, 5. razred, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, Dragica Ukmar Kodelja, pedagog, OŠ Komen, Ana Masten, športni pedagog, OŠ Komen, Irena Rustja, slavist, OŠ Komen. Nives Cek, pedagog, ravnateljica, OŠ Komen, Eleonora Stanič Ostrouška, razredna učiteljica, 4. razred, OŠ Srečka Kosovela Sežana, Vlasta Markočič, likovni pedagog, OŠ Dutovlje in Jerica Hlad, vzgojiteljica predšolskih otrok, Vrtec Sežana, enota Povir.

Vodil in fotografiral: Dejan Vončina, strokovni sodelavec, zavod Krasen Kras