Dediščinski dan Volčji Grad – Debela griža 11.5.2019

Zavod Krasen Kras je v sodelovanju s Slovenskim muzejskim društvom in Društvom Zlata kanglica ob evropskih dnevih arheološke dediščine organiziral dediščinski dan, ki se je odvijal 11. maja 2019 v Vaškem domu v Volčjem Gradu in na prazgodovinskem gradišču Debela griža.

Dnevni red:

10. – 10.30 Pozdravna nagovora
10.30 – 11.45  Manca Vinazza: Prazgodovinsko gradišče Debela griža – predstavitev najnovejših arheoloških raziskav
11.45 – 13.00 Verena Perko: Pomen in vrednost kulturne dediščine
13.00 – 13.30 Odmor za okrepčilo
13.30 – 14.30 Goran Živec (direktor Zavoda Krasen Kras): Voden ogled po prazgodovinskem najdišču Debela griža
14.30 – 15.00 Odmor za pogostitev
15.00 – 16.30 Verena Perko: Pogovor z udeleženci, ki so izrazili svoja stališča in občutja v povezavi z dediščino v lastnem okolju

Najprej je udeležence pozdravil organizator in moderator dediščinskega dogodka Goran Živec, direktor Zavoda Krasen Kras. Na kratko je povzel delovanje zavoda in načrte za prihodnost. Prav tako je omenil, da ga veseli da smo se že drugič zaporedoma srečali na posvetovanju in si ogledali Debelo grižo.

Nato je predal besedo Vereni Perko, dediščinski strokovnjakinji in podpredsednici Slovenskega muzejskega društva, ki je v nagovoru opozorila na pomen dediščine v širšem prostoru in na pomen takšnih srečanj za ozaveščanje lokalne in širše javnosti.

Arheologinja Manca Vinazza nam je v uvodu slikovito predstavila gradišča na Krasu, njihovo specifiko in kompleksnost. V drugem delu je opozorila na prednost neinvazivnih kompleksnih arheoloških raziskav. Lepo jih je predstavila npr. zračno lasersko skeniranje, geofizikalne raziskave, magnetne in raziskave s pomočjo geo-radarja, testne sonde in arheološki pregled terena na primeru Debele griže. Vse omenjene raziskave se morajo povezati in nagraditi. Na primeru Debele griže so prišli do novih spoznanj, ki so zaradi specifike terena dokaj zahtevna. Za bolj podrobno datiranje najdišča, suhih zidov itn. pa bo verjetno v prihodnje potrebno izvesti še dodatne raziskave, saj manjše testne sonde niso bile najbolj učinkovite. Sicer pa bodo vse nadaljnje raziskave kot doslej potekale v sodelovanju in soglasju ZVKDS, OE Nova Gorica.

Verena Perko nam je kot vedno doživeto in zanosom predstavila pomen in vrednost kulturne dediščine v Sloveniji in v svetu. Za ilustracijo naj izpostavimo nekaj poudarkov: Kulturna dediščina je vse kar smo bili, smo, znamo in veljamo. Dediščina je živa vez s preteklostjo. Dediščina v Unescovih listinah – dediščina je suvereno jedro kolektivne identitete in samospoštovanja, enako je pomembna za obstoj človeštva kot hrana in voda. Dediščina je temeljni narodov identitetni, izobraževalni, razvojni in politični kapital. Če si izgubil premoženje, ni nič izgubljenega, če si izgubil zdravje, je izgubljenega veliko, če si izgubil dediščino, si izgubil vse. (Sikhovski pregovor).

Goran Živec je udeležence vodil po prazgodovinskem gradišču Debela griža, v notranjem očiščenem delu smo se sprehodili po barvitih pomladanskih, travnikih. Med vodenjem so se zastavljala številna vprašanja, med ostalim, koliko ljudi je živelo na Debeli griži, koliko hiš so odkrili z neinvazivnimi arheološkimi raziskavami, kje je bil prvotni vhod v gradišče, koliko je najdišče staro itn. K polnemu doživljanju ogleda je poleg zanimivega vodstva vsekakor prispevalo sončno vreme.

Pred zaključnim delom dediščinskega dne nas je na dvorišču Vaškega doma, v Volčjem Gradu prijazno pogostil z okusno zelenjavno mineštro Joško Čuk.

Ob zaključku dediščinskega dogodka je Verena Perko vodila zanimiv pogovor z udeleženci, ki so izrazili svoja stališča in občutja v povezavi z dediščino v lastnem okolju. Joško Čuk je povzel zanimivo izkušnjo oziroma prizadevanja, da se lokalna dediščina v Dutovljah zaščiti in predstavi na zanimiv način. Živec je podal svoje izkušnje z upravljanjem kulturne dediščine, tako pozitivne kot negativne. Nekoliko provokativno je kot zasebni investitor podal predloge, kako pritegniti zasebni kapital pri ohranjanju kulturne dediščine.

Posvetovanja se je udeležilo okoli 30 udeležencev, ki so bili enotnega mnenja, da takšni izobraževalni in doživljajski dogodki prispevajo h krepitvi pomena kulturne dediščine. Veseli nas, da so se dogodka udeležili tudi kolegi iz Hrvaške, iz Reke in okolice.

Besedilo: Dejan Vončina; fotografije: Mojca Jenko in Dejan Vončina