Debela griža – javno vodstvo 15.6.2019

 

Zavod Krasen Kras in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije sta ob evropskih dnevih arheološke dediščine organizirala v soboto, 15. junija 2019 ob 10. uri javno vodstvo po prazgodovinskem gradišču Debela griža pri Volčjem Gradu. Dobili smo se sredi ene najlepših kraških vasi Volčji Grad s čudovitimi kamnitimi portali. Kamnita arhitektura hiš je lepo vzdrževana v skladu z širšo kulturno krajino  prepredeno s številnimi suhimi zidovi. Pot nas je vodila mimo apnenice proti južnemu vhodu v gradišče, kjer smo si na desni strani ogledali mogočno vrtačo in nad njo stopničaste terase in suhi zid. Kmalu po vhodu smo se ob obvestilni tabli seznanili s konfiguracijo gradišča s polkrožnimi mogočnimi suhimi zidovi, ki s svojimi 1100 metri zamejujejo zemljišče velikosti 4 ha. Vmes smo se seznanili s pomenom gradišč kot prazgodovinskimi utrjenimi naselji, ki pomembno sooblikujejo kulturno krajino. Samo na Krasu na obeh strani meje je 120 gradišč. S severne strani smo se na lahno spustili na jugozahodni del gradišča, kjer nam je v senci dreves v vrtači dr. Josip Korošec predstavil pomen gradišč prek Dinarskega gorstva vse do Albanije in bližnjega vzhoda, kjer nas je z besedo popeljal v najdišče Göbekli Tepe, okvirno datirano od 10. do 8. tisočletja pr. n. š., ki se nahaja  v jugovzhodni Turčiji. Izpostavil je izjemno ustvarjalnost takratnih ljudi, ki so že takrat  v plitvem reliefu upodobili suhi zid, izklesali figuro človeka v naravni velikosti in postavili mogočne stebre svetišča, ki tehtajo 10 ton in več itn. Poudaril je spoštovanje do enkratnih dosežkov, ki so jih ljudje ustvarili s pomočjo kamna. Še danes je skrivnost kakšno tehniko so npr. uporabili pri prenosu 60.000 m3 kamna za obzidja Debele griže in številna druga vprašanja? Nazaj grede smo prečkali suhi zid na jugovzhodnem delu gradišča, kjer naj bi bil prvotni vhod v najdišče. Zaradi lepih in mogočnih suhih zidov cvetočih travnikov in drugih naravnih danosti gradišča ter zanimive razlage sta 2 uri vodenega ogleda v prijetnem vzdušju hitro minili.

Foto: Maja Korošec in Mira Vončina