Debela griža – pritegnila nemške študente arheologije iz Mainza  

v sklopu obiska slovenskih muzejev ( Narodni muzej Slovenije, Dolenjski muzej, Belokranjski muzej Metlika,  Mestni muzej Črnomelj, Park Škocjanske jame, Pokrajinski muzej Koper, Pomorski muzej Piran, Tolminski muzej) so si nemški študenti arheologije 23. julija 2019 z zanimanjem pod vodstvom profesorja dr. Christopherja Para iz Univerze v Mainzu ogledali tudi prazgodovinsko gradišče Debela griža. Cilj strokovne ekskurzije v Sloveniji je bil obisk muzejev z arheološkimi zbirkami in arheoloških najdišč ter seznanitev s kulturno krajino na Krasu. Arheološko najdišče Debela griža je pomemben del le te. Zanimala so jih predvsem starejša arheološka obdobja od paleolitika naprej.

V uvodu jih je Goran Živec, Zavod Krasen Kras na kratko še na parkirišču v Komnu pred obeležjem nemškega požiga Komna iz leta 1944 seznanil z medvojno zgodovino Komna in jih nato jih popeljal s komenske, severne strani po prazgodovinskem gradišču Debela griža, podal je presek zgodovinskega razvoja  najdišča kot tudi pomen okoliških gradišč na Krasu. Spregovoril je tudi o pomenu nekdanjih ljudstev: japodih, karnih, histrih, liburnih, dalmatih itn.  Plastično je orisal pomen prazgodovine in opozoril na pomen gradišč še pred prihodom Rimljanov. Seznanil jih je z različnimi sistematičnimi neinvazivnim arheološkimi raziskavami v letih 2018/2019, ki bodo pripomogle k natančnejši opredelitvi starosti naselbine, načinu življenja, bivalni kulturi itn; s sprotnim odstranjevanjem škodljive vegetacije in s postopno ureditvijo gradišča za kulturno turistični obisk. Končal je s prizadevanji neprofitnega Zavoda Krasen Kras, da čimbolj ozavesti lokalno prebivalstvo in širšo javnost o pomenu ohranjanja gradišč in vključevanju le teh v kulturno – turistično promocijo Krasa.

Besedilo in fotografije: Dejan Vončina, Zavod Krasen Kras