Vzdrževanje in zaščita vidne podobe Debele griže


marec 2019 – junij 2020

Kamen, kamnite gradnje in burja so navduševali številne raziskovalce, literate in druge, ki jim je bila blizu kraška pokrajina. Danes je na primer slika povsem drugačna, saj je Kras »zelen«. Zaraščanje kraške pokrajine je cikličen pojav, ki se je v preteklosti večkrat obrnil, a trend zadnjih stoletij kaže, da se bo pokrajina v manj kot stoletju domala popolnoma zarasla. S pokrajino pa se zaraščajo tudi njene prepoznavne krajinske značilnosti, med katerimi so najmogočnejša prazgodovinska gradišča, kot je Debela griža pri Volčjem Gradu.

 Med najbolj izrazite škodljive dejavnike gotovo sodi vegetacija, ki opazno ogroža prazgodovinsko najdišče Debela griža

Njegovi suhi zidovi so preraščeni z grmovjem, drevjem in mahom. Rastline s koreninami usodno posegajo v strukturo kamnitih nasipov, jih ponekod rušijo in omogočajo razpadanje. Grmovnice in drevje s svojim koreninskim sistemom ustvarjajo ob določenih podnebnih razmerah tudi pogoje za požare.

Zato si Zavod Krasen Kras in njegov direktor Goran Živec glede na obstoječe stanje prizadevata, da bi sprotnim in sistematičnim ročnim odstranjevanjem škodljive vegetacije postopno vzpostavila pogoje za vzpostavitev celostne vidne podobe arheološkega najdišča in njegove okolice, tako njegove krajinske  značilne podobe kot tudi izjemnega kamnitega obroča, ki obdaja utrjeno prazgodovinsko naselje. Zato je zavod že leta 2016 zaposlil Edija Trobca, leta 2019 pa se mu je pridružil Branko Gomolj. Prizadevno ročno odstranjujeta škodljivo vegetacijo in postavljata zaščitno ograjo za pašo drobnice. Brez sistematičnega vzdrževanja očiščenih površin znotraj najdišča in okolici bi očiščene površine ponovno zarasle. Vsi ukrepi za zaščito gradišča in okolice se izvajajo skladno z usmeritvami OE ZVKDS Nova Gorica in smernicami, ki so zapisane v Konservatorskem načrtu. Gre navsezadnje za sistematično vzdrževanje ustreznega stanja; predvsem skrb za ohranjanje nasipov, prehodnih poti in preprečevanje nadaljnjega zaraščanja. Na fotografijah s podnapisi lahko spremljamo prizadevno odstranjevanje škodljive vegetacije od marca 2019 pa do junija 2020.