Snemanje barvitih zvokov na Debeli griži in okolici


12. in 13. junija 2020

Goran Živec je sredi junija 2014 ustanovil zasebni nepridobitni Zavod Krasen Kras z namenom, da bi v sodelovanju z varstvenimi ustanovami zaščitil in promoviral prazgodovinsko arheološko najdišče Debelo grižo pri Volčjem Gradu. Poleg neposredne zaščite gradišča se od leta 2016 sistematično ročno odstranjuje agresivna škodljiva vegetacija. Po drugi strani pa zavod skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu gradišč. V ta namen smo že leta 2016 pri prvi postavitvi razstave v Štanjelu z naslovom: Debela griža – biser Komenskega Krasa sodelovali z oblikovalcem zvočnih prostorov Boštjanom Perovškom z zvočnim prostorom Štanjela in okolice, nadaljevalo se je pri gostovanju razstave v Parku vojaške zgodovine pri Pivki, kjer je prispeval zvočni prostor prazgodovinske bitke med Rimljani in Japodi. Na naši spletni strani si je mogoče ogledati dva desetminutna filma o predstavitvi pomena Debele griže v primerjavi z ostalimi gradišči in o enoletnem 2016/2017 odstranjevanju škodljive vegetacije znotraj Debele griže in okolici, ki sta prav tako nastala s pomočjo Boštjana Perovška.

Tokratno dvodnevno snemanje zvokov znotraj Debele griže in okolici bo omogočilo še bolj kompleksni prikaz v 3 D prezentaciji Debele griže in okolice. Po podrobnem pregledu video materiala bodo zvoki tudi ustrezno dopolnjeni in umeščeni v zvočno sliko 3 D prezentacije, ki bo tudi zajemala najnovejša dognanja nedesruktivnih arheološki raziskav, ki so bila izvedena v letu 2018 po smernicah OE ZVKDS Nova Gorica. Če bo le mogoče bomo vključili tudi vonj.

Snemanje je zajemalo večerne in jutranje zvoke na različnih lokacijah. Glede na zaraščenost in konfiguracijo terena se je spreminjala tudi zvočna slika. Izpostavljeni točki sta pozicija pod lipo, ki se nahaja nekako v sredini gradišča, kjer se lepo slišijo tudi čebele in vrtača na vzhodni strani lokacije, ki ponuja posebno akustično izkušnjo. Točen opis lokacij je razviden iz podnapisov pod fotografijami. Glavnina zvokov so zvoki različnih žuželk in ptičev. Sliši pa se tudi oddaljeni pasji lajež, oglašanje domačih živali, jutranje zvonjenje cerkvenih zvonov in tudi nekaj hrupa prometa in ostalih človekovih dejavnosti. 

Oprema:
Snemalnik: Sounddevices MixPre 10T
Mikrofoni:
Usmerjeni mikrofon (super cardiod) Deity S – Mic 2
Prostorski (surround 5.1) DPA 5100
Prostorski (Ambisonic 360°) Rode NT-SF1