Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine

Carlo Marchesetti Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine

Zavod Krasen Kras je 17. marca 2021 izdal prevod dela Carla Marchesettija Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine iz leta 1903. Knjiga je še danes  kljub starosti temeljni zapis o kraških, posoških in istrskih gradiščih. S starinskim jezikom je bila pravi izziv za prevajalca, arheologa mag. Radovana Cunjo in njegovega očeta Leandra, ki je prevod po Radovanovi smrti pregledal in vsebinsko dopolnil. Arheolog mag. Miha Mlinar je s pregledom in koristnimi predlogi sooblikoval besedilo. Knjigo so oplemenitil avtorji dodanih besedil: Goran Živec, dr. Peter Turk in dr. Josip Korošec.

naslovka.jpg

Želeli smo, da je prevod čim bolj berljiv, zato smo ga razdelili na poglavja.  Za boljšo preglednost smo ob straneh stolpcev označili strani kot so v originalnem besedilu, in pod table skic gradišč in risb arheoloških najdb neposredno dodali podnapise. Prevod izdajamo zaradi njegove izjemne vrednosti, da bi ga dodatno nadgradili, smo številnim skicam in risbam dodali lidarske posnetke gradišč, ki jih je obdelal in opisal arheolog Jošt Hobič. Monografijo zaokrožujejo lepe barvne risbe Josipa Korošca. Priloga monografiji je topografska karta prazgodovinskih gradišč Julijske krajine, obsega čez 400 gradišč z območja Krasa, Posočja, Primorske in Istre. Karto je prevedla Nadja Adam.

Monografsko delo obsega 248 strani in ima številne priloge; je nekoliko posodobljeno čeprav smo tako pri prevodu kot topografski karti upoštevali original.  Lično celostno podobo knjige s trdimi platnicami, z naslovnico in topografsko karto je izdelala oblikovalka Ana Hawlina.

Urednika:  Dejan Vončina in Nadja Adam.

Cena knjige 48 € (DDV je vključen v ceno)

Za naročilo knjige nam pišite na: 

```